LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 8
W języku CSS wartości: underline, overline, line-through oraz blink dotyczą właściwości

A.
B.
C.
D.