LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 34
W języku SQL, aby wstawić wiersz danych do bazy, należy zastosować polecenie

A.
B.
C.
D.