LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 6
W zapytaniu SQL, umieszczonym poniżej, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania

SELECT * FROM mieszkancy WHERE imie = 'Anna';

A.
B.
C.
D.