LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 7
Podane poniżej polecenie SQL ma za zadanie

UPDATE Uczen SET id_klasy = id_klasy + 1;

A.
B.
C.
D.