LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 40
Podane poniżej polecenie SQL nadaje prawo SELECT

GRANT SELECT ON hurtownia.* TO 'sprzedawca'@'localhost';


Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.