LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 28
W języku JavaScript instrukcję: a++; można inaczej zapisać jako

A.
B.
C.
D.