LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 9
Które metody odnoszą się do predefiniowanego obiektu Date w języku JavaScript?

A.
B.
C.
D.