LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 36
W języku JavaScript zdefiniowano obiekt Samochod. Aby wywołać jedną z metod tego obiektu, należy zapisać

A.
B.
C.
D.