LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 7
Poniżej została przedstawiona obsługa

<?php
if ( !isset($_COOKIE[$nazwa]) )
echo "nie ustawiono!";
else
echo "ustawiono, wartość: " . $_COOKIE[$nazwa];
?>

A.
B.
C.
D.