LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 9
Weryfikację kompletności formularza, działającą po stronie przeglądarki, należy zrealizować w języku

A.
B.
C.
D.