LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 33
Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu kodu PHP przedstawionego poniżej?

mysqli_query($db, "DELETE FROM produkty WHERE status < 0");
$x = mysqli_afected_rows($db);

A.
B.
C.
D.