LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 28
Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
A.
B.
C.
D.