LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 22
Kto stwierdza całkowite zakończenie robót budowlanych sieci kanalizacyjnej oraz gotowość do jej odbioru?

A.
B.
C.
D.