LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 26
Kto zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy sieci gazowej?

A.
B.
C.
D.