LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD22 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 23
Oblicz moc kotła grzewczego opalanego zrębkami drewna do ogrzania budynku gospodarczego o powierzchni 300 m2 i wysokości 3 m przy założeniu mocy jednostkowej 45 W/m3?

A.
B.
C.
D.