LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 11
Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji

A.
B.
C.
D.