LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 22
Zapis liczby siedem w systemie ósemkowym to

A.
B.
C.
D.