LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 31
Funkcję bufora pomiędzy wolną pamięcią operacyjną a szybkim procesorem pełni pamięć

A.
B.
C.
D.