LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 8
Procesory CISC charakteryzują się

A.
B.
C.
D.