LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 31
Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze
A.
B.
C.
D.