LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 13
Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest

A.
B.
C.
D.