LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 29
Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik. Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
A.
B.
C.
D.