LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 27
Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na koncie użytkownika w systemie Windows 7, 8 lub 10 wymagającym uprawnień administratora, należy skonfigurować

A.
B.
C.
D.