LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 19
Administrator systemu Windows zauważył wyraźne spowolnienie pracy komputera spowodowane małą ilością wolnej pamięci RAM. Aby sprawdzić, który program zużywa jej najwięcej należy użyć programu

A.
B.
C.
D.