LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 24
Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może

A.
B.
C.
D.