LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 11
Transmisja interfejsem równoległym synchronicznym cechuje się tym, że

A.
B.
C.
D.