LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 28
W skanerze z układami CIS elementem oświetlającym skanowany dokument jest

A.
B.
C.
D.