LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 22
Aby zapobiec występowaniu różnic w kolorach między zeskanowanymi zdjęciami wyświetlanymi na monitorze komputerowym a ich oryginałami, należy wykonać

A.
B.
C.
D.