LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 21
Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?

A.
B.
C.
D.