LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 22
Użytkownik ma problem z rozruchem systemu Windows. Aby to naprawić, uruchomił narzędzie System Image Recovery, które

A.
B.
C.
D.