LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 19
Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie

A.
B.
C.
D.