LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 2
W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o

A.
B.
C.
D.