LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 13
W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tego tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik

A.
B.
C.
D.