LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 22
Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?

A.
B.
C.
D.