LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 28
Który z wymienionych znaczników należy do części <head> dokumentu HTML?

A.
B.
C.
D.