LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 16
W języku CSS zapis

h2 {background-color: green;}

sprawi, że koloru zielonego będzie

A.
B.
C.
D.