LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
W języku CSS zapis

a[target="_blank"] {color: yellow;}

sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka

A.
B.
C.
D.