LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 16
Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?

A.
B.
C.
D.