LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 16
Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać

A.
B.
C.
D.