LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 22
Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?

A.
B.
C.
D.