LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to

A.
B.
C.
D.