LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 13
Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
A.
B.
C.
D.