LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 3
W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą

A.
B.
C.
D.