LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 37
Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rośliny

A.
B.
C.
D.