LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 4
Polecenie serwera MySQL postaci

REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM 'tKowal’@’localhost'

sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną

A.
B.
C.
D.