LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 28
W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające

A.
B.
C.
D.