LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 32
W bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam

GRANT ALL PRMLEGES ON klienci TO adam
REN/OKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam


Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do

A.
B.
C.
D.