LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 6
Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych

A.
B.
C.
D.