LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 29
Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie

A.
B.
C.
D.