LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 3
W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób

var x = parseFloat(a);

Zmienna x będzie typu

A.
B.
C.
D.